BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Ši privatumo politika reglamentuoja svetainės magiskosgeles.lt (toliau – magiskosgeles.lt) ir “Magiškų gėlių” užsakovo (toliau – Jūs, Jūsų) pagrindinius asmens duomenų rinkimo, tvarkymo, saugojimo tvarką bei principus, remiantis Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir kitais teisės aktais.

1.2. El. parduotuvėje nurodydami asmenius duomenis, sutinkate, kad magiskosgeles.lt juos valdys ir tvarkys šioje privatumo politikoje tam tikromis priemonėmis ir tikslais pagal teisės aktuose numatytą tvarką.

ASMENS DUOMENŲ RINKIMAS, TVARKYMAS, SAUGOJIMAS

2.1. magiskosgeles.lt vadovaujasi šiais pagrindiniais asmens duomenų tvarkymo principais:

2.1.1. asmens duomenys renkami teisėtais ir apibrėžtais tikslais;

2.1.2. asmens duomenys saugojami ne ilgiau, nei to reikalauja nustatyti duomenų tvarkymo tikslai;

2.1.3. asmens duomenis tvarko tik tie magiskosgeles.lt darbuotojai, kuriems yra suteikta tokia teisė;

2.1.4. visa informacija apie tvarkomus asmenius duomenis yra konfidenciali ir saugoma.

2.2. magiskosgeles.lt gerbia kiekvieno Jūsų teisę į privatumą. Jūsų asmens duomenys (vardas, pavardė, adresas, elektroninio pašto adresas, telefono numeris ir kita el. parduotuvėje užsakymo metu nurodyta informacija) renkami ir tvarkomi šiems tikslams:

2.2.1. apdoroti Jūsų gėlių užsakymus;

2.2.2. išrašyti finansinius dokumentus (pvz., sąskaitas faktūras);

2.2.3. spręsti iškilusius klausimus, susijusius su gėlių užsakymo vykdymu;

2.2.4. vykdyti kitus sutartinius įsipareigojimus.

ASMENS DUOMENŲ PERDAVIMAS TREČIOSIOMS ŠALIMS

3.1. Asmens duomenų perdavimas trečiosioms šalims:

3.1.2. magiskosgeles.lt turi teisę perduoti informaciją trečioms šalims, tik punkto 2.2. tikslams pasiekti;

3.1.3. tik Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

REGISTRACIJOS PATEIKIMO TAISYKLĖS

4.1. El. parduotuvėje užsakymo pateikimo formoje Jūs turite pateikti pilną, išsamią ir teisingą informaciją apie save. Jeigu užsakymo formoje Jūs pateikiate netikslius, melagingus ar klaidinančius duomenis, magiskosgeles.lt turi teisę anuliuoti Jūsų užsakymą ir ištrinti duomenis arba apriboti Jūsų galimybes naudotis mūsų el. parduotuve.

ASMENS DUOMENŲ PAKEITIMAS AR ATNAUJINIMAS

5.1. Jūs turite teisę bet kada keisti ir atnaujinti užsakymo formoje pateiktą informaciją pranešdamas apie tai el. paštu info@magiskosgeles.lt arba telefonu +370 685 20276.

SLAPUKAI (angl. cookies)

6.1. Informuojame, jog tam, kad galėtume pasiūlyti Jums visavertes paslaugas mūsų svetainėje magiskosgeles.lt, Jūsų kompiuteryje (įrenginyje) įrašome informaciją (slapukus, angl. „cookies“), kurią naudosime atpažindami Jus, kaip ankstesnį svetainės naudotoją, rinkdami svetainės lankomumo statistiką. Jūs bet kada galite peržiūrėti, kokią informaciją (slapukus) įrašome, ir galite ištrinti dalį ar visus įrašytus slapukus. Taip pat turite teisę nesutikti, kad būtų įrašoma ir naudojama informacija (slapukai) Jūsų kompiuteryje (įrenginyje), tačiau tokiu atveju kai kurios svetainės funkcijos Jums gali būti neprieinamos.

TAISYKLIŲ KEITIMAS IR BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

7.1. magiskosgeles.lt turi teisę iš dalies ar visiškai keisti Privatumo politikos sąlygas apie tai pranešdami savo svetainėje. Tolimesnis naudojimasis mūsų svetainės paslaugomis reiškia šių taisyklių laikymąsi. Visi iškilę nesutarimai ir ginčai sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.